logo

مرکز مشاوره سامانه ندای مشاور

مرکز مشاوره سامانه ندای مشاور

مرکز مشاوره سامانه ندای مشاور یک مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی می باشد و هیچ وابستگی به دانشگاه آزاد و بقیه ارگان ها ندارد و صرفا با هدف راهنمایی تحصیلی برای داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد و بقیه دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف تشکیل گردیده است.

تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره دانشگاه آزاد در سایت قرار داده شده است و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره مرکز تماس بگیرید.