logo

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری بصورت هم با آزمون و هم بصورت بدون آزمون ثبت نام انجام می دهد. پذیرش در رشته های بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت نیمه متمرکز مش باشد. پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد به دو صورت بدون آزمون و پژوهش محور صورت می گیرد… (بیشتر…)

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد هم به صورت با آزمون و هم به صورت بدون آزمون ثبت نام می کند. ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال یکبار صورت می گیرد. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد در گروه های علوم پزشکی… (بیشتر…)

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته که پر طرفدارترین مقطع تحصیلی می باشد به صورت بدون کنکور جذب دانشجو می کند. رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد در پنج گروه اصلی قرار دارند. ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد… (بیشتر…)

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا همان مقطع کاردانی به کارشناسی به صورت بدون کنکور جذب دانشجو می کند. رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد دارای تنوع بسیار بالایی می باشند و دست داوطلبان برای انتخاب رشته باز می باشد…

(بیشتر…)

دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال اخیر شروع به جذب دانشجو به صورت بدون کنکور در مقطع کاردانی ناپیوسته کرده است. رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد در سال دوبار بار در سال برای ورودی مهر ماه و بهمن ماه پذیرش دارند. با دانستن شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد(بیشتر…)

دانشگاه آزاد اسلامی از چند سال پیش شروع به جذب بدون کنکور دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته کرده است. ثبت نام بدون آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد هر سال در دو نیمسال مهر ماه و بهمن انجام می گیرد. رشته های بدون آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد… (بیشتر…)